Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 3(1994) / glavni i odgovorni urednik Vladimir Čepulić
Bašćina   : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 3(1994)  / glavni i odgovorni urednik Vladimir Čepulić