Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 4(1995) / glavni i odgovorni urednik Vladimir Čepulić
Bašćina   : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 4(1995)  / glavni i odgovorni urednik Vladimir Čepulić