Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 5(1996) / glavni i odgovorni urednik Vladimir Ćepulić
Bašćina   : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 5(1996)  / glavni i odgovorni urednik Vladimir Ćepulić