Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 6(2001) / glavni i odgovorni urednik Vladimir Čepulić.
Bašćina   : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 6(2001)  / glavni i odgovorni urednik Vladimir Čepulić.