Roveredo / J. [James] Sands ; [prema crtežu Rudolfa Alta].
Roveredo   / J. [James] Sands ; [prema crtežu Rudolfa Alta].