Pisma koju piva Slavonac uz tamburu a Licsanin odpiva od uzetja Turske Gradishke illiti Berbira grada kojeg osvoi ... Godeon Laudon ... godine 1789. dana 29. serpnja.
Pisma koju piva Slavonac uz tamburu a Licsanin odpiva od uzetja Turske Gradishke illiti Berbira grada kojeg osvoi ... Godeon Laudon ... godine 1789. dana 29. serpnja.