[Hidrografska karta rijeke Drave s porječjem : od izvora do ušća u Dunav] / nacrtao Ž. Franjetić.
[Hidrografska karta rijeke Drave s porječjem   : od izvora do ušća u Dunav]  / nacrtao Ž. Franjetić.