Zbornik Veleučilišta u Rijeci.
Zbornik Veleučilišta u Rijeci.