Zaštita dostojanstva : postoji li eugenika u Republici Hrvatskoj u postupku medicinski pomognute oplodnje? / Karlo Kožina.
Sažetak

U radu se propituje postupak medicinski pomognute oplodnje, njezino zakonsko uređenje u hrvatskom pravnom poretku te, posebno, zaštita dostojanstava u tom postupku. Autor problematizira pitanje postojanja eugenike u Zakonu o medicinski pomognutoj oplodnji te nudi moguće odgovore. Određujući pojam ljudskog dostojanstva nudi vlastitu definiciju tog pojma, uzimajući pritom u obzir i druga poimanja. U središtu autorova interesa prikazati je i pokazati svezu između preimplantacijske genetske dijagnostike (PGD) i eugenike. Najzad, autor nudi moguće odgovore iz bioetičke ali i pravne perspektive na problematiku koja proizlazi iz zakonskog uređenja medicinski pomognute oplodnje u Republici Hrvatskoj.; In this paper the author explores a method of in vitro fertilization, its legal regulation inthe Croatian legal system, and especially the protection of dignity in this process. Theauthor discusses the question of the existence of eugenics in the Croatian legislation andoffers possible answers. Defining the concept of human dignity, the author offers its owndefinition of the term, considering also other understandings. The focus of author’s interestis the relation between preimplantation genetic diagnostic (PGD) and eugenics. Finally, the author offers possible answers from bioethics but also legal perspective on the issues arising from the legal regulation of in vitro fertilization in Croatia.