[Dvije ovce i jarac na odmoru] / K DV [Karel Dujardin].
[Dvije ovce i jarac na odmoru]   / K DV [Karel Dujardin].