Crkvene skladbe za jedan glas : uz pratnju malog orkestra i orgulja / Bernardin Sokol.