Armida (nova) : opera u četiri čina : op. 955 / uglazbio Ivan Zajc ; libretto sastavili August Harambašić i Stjepan Miletić.
Armida (nova)  : opera u četiri čina : op. 955 / uglazbio Ivan Zajc ; libretto sastavili August Harambašić i Stjepan Miletić.