[Vojne skice pojedinih satnija na području Vojne krajine].
[Vojne skice pojedinih satnija na području Vojne krajine].