Župna crkva u Oštrcu / August Posilović.
Župna crkva u Oštrcu   / August Posilović.