Skica za pregradnju sveučilišta u knjižnicu / [August Posilović].
Skica za pregradnju sveučilišta u knjižnicu   / [August Posilović].