Sažetak

U radu se podsjeća na Frana Kurelca (Bruvno, 1811. – Zagreb, 1874.), začetnika, voditelja i jedinoga dosljednog sljedbenika riječke filološke škole. Ta je škola bila jedno od značajnih mjesta promišljanja o standardizaciji hrvatskoga jezika u 19. stoljeću. Kurelac je svoje radove nastale u Rijeci prikupio i objavio u Zagrebu 1862. godine u knjizi Fluminensia ili koječega na Re˘ci Izgovorena, spe˘vana, prevedena i nasnovana. Korpus za istraživanje proširen je drugim Kurelčevim radovima da bi se vidjelo koliko je bio dosljedan u primjeni proklamiranih gramatičkih obilježja hrvatskoga jezika.; This paper focuses on Fran Kurelac (Bruvno, 1811 – Zagreb, 1874), the founder, the leading figure and the only true follower of the Rijeka Philological School. This school of thought was one of the important meeting places for the debate on the standardization of the Croatian language in the 19th century. Kurelac collected his papers written in Rijeka and published them in Zagreb in 1862 in a book titled Fluminensia ili koječega na Re˘ci Izgovorena, spe˘vana, prevedena i nasnovana. The corpus on which our research was conducted was expanded to include his other works in order to find out how consistent he was in the application of the proclaimed grammatical traits of the Croatian language.