Zastupljenost ekološkog voća na odabranim prodajnim mjestima u Gradu Zagrebu / Kristina Batelja Lodeta, Petra Megla, Snježana Kereša, Anita Bošnjak Mihovilović, Željka Mesić, Vesna Očić, Josip Gugić.
Sažetak

U Hrvatskoj se posljednjih godina povećala ukupna površina pod ekološkom poljoprivredom kao i površine pod ekološkim voćnjacima. Analizom ponude na izravnim i neizravnim prodajnim kanalima u Gradu Zagrebu tijekom 2017. godine utvrđeno je da je domaće ekološko voće prvenstveno zastupljeno u izravnim kanalima (tržnice). U neizravnim kanalima (hipermarketi i specijalizirane prodavaonice) ponuda voća je veća, no ono je prvenstveno iz zemalja EU. Ponuda domaće proizvedenog ekološkog voća na području Grada Zagreba nije zadovoljavajuća, ali budući da se radi o višegodišnjim kulturama, možemo očekivati povećanje ponude, homogeniju kvalitetu i dostatne količine te prisutnost i na drugim prodajnim kanalima.