Sexual maturity, habitat and ecological aspects of the range expansive Isopod Sphaeroma venustissimum in Tunisian waters (Central Mediterranean Sea) /Khadija Ounifi Ben Amor, Mouna Rifi, Jamila Ben Souissi.
Sažetak

A total of 4665 specimens of Sphaeroma venustissimum Monod, 1931 were collected between February 2012 and January 2013, in Tunis Southern Lagoon, a brackish area located in northern Tunisia. This species was mainly recorded in the Atlantic Ocean and recently extended its natural range toward the southern Mediterranean Sea. Biological and ecological traits were not available to date with special regard to its native and recipient habitat. S. venustissimum isopoda inhabits area below stones covered by biofouling and empty nests of barnacles. The species occursand reproduces in Tunis Southern Lagoon throughout the year with a peak in early spring and late summer. Males significantly outnumbered females during high reproductive activity period (May - July). The first gravid female was observed at 7 mm and the fecundity ranged between 6 and 17 eggs. Among the gravid females, a significant relationship was noted between the importance of brood versus total body length for all ovigerous female cohorts. The recruitment occurred throughout the year with a winter peak. S. venustissimum have established a sustainable population in Tunisia and have spread into the wild in its new host area.; Ukupno 4665 primjeraka Sphaeroma venustissimum Monod, 1931., prikupljeno je između veljače 2012. i siječnja 2013. u tuniskoj Južnoj laguni, u bočatoj vodi koja se nalazi u sjevernom Tunisu. Ova vrsta je uglavnom zabilježena u Atlantskom oceanu, te je nedavno proširila svoj prirodni raspon prisutnosti prema južnom Sredozemnom moru. Do danas nisu bile dostupne biološke i ekološke osobitosti ovog izopoda s posebnim osvrtom na stanište i primatelje. Izopod S. venustissimum nastanjuje se ispod kamenja prekrivenih obraštajem i praznim gnijezdima rakova vitičara ispitivanja stabala kao staništa. Vrste se pojavljuju i reproduciraju u Južnoj laguni u Tunisu tijekom cijele godine s vrhuncem u rano proljeće i kasno ljeto. Mužjaci su brojčano značajno nadmašili ženke tijekom razdoblja visokog reproduktivnog djelovanja (svibanj - srpanj). Prva promatrana gravidna ženka je bila veličine 7 mm, a plodnost je iznosila između 6 i 17 jaja. Među gravidnim ženkama, zabilježena je značajna veza između važnosti legla u odnosu na ukupnu dužinu tijela za sve ženke s prekomjernom veličinom. Novačenje se odvijalo tijekom cijele godine s vrhuncem u zimskom periodu. Uspostavljene su održive populacije izopoda S. venustissimum u Tunisu, te su se proširile u divljinu kao svom novom prostoru domaćina.