Preliminary investigation on the use of artificial substrates to favor Tritia mutabilis (Linnaeus, 1758) spawning in Central Adriatic Sea a possible contribution to stock maintenance / Ricardo Caprioli, Carla Giansante.
Sažetak

Tritia mutabilis, formerly classified as Nassarius mutabilis, represents an important but declining resource for small scale fishery in the central Adriatic Sea, likely due to overfishing. A preliminary investigation on the use of artificial substrates to favour its spawning was carried out in a coastal area off the Abruzzi region, central Italy. Between May and June 2015, five groups of six pyramid structures made of a steel frame covered by plastic net, with a \(0.5 m 2\) surface available for deposition, were placed on sandy bottoms at about 0.5 nautical miles from the coast and at sea depths ranging from 5.5 m to 7.5 m. A density of T. mutabilis egg capsules \(>1 per 100 cm 2\) was observed in two of the pyramid groups. The number of embryos present in each capsule ranged from 8 to 22 (mean number: 14). At the end of the study, almost all the capsules presented an apical opening and were empty, thus indicating successful hatching and larval release. This preliminary investigation shows that the natural deposition of T. mutabilis egg capsules can be facilitated by placing artificial substrates on sandy bottoms and it is conceivable that their use would contribute to maintain sustainable stocks of this species.; Puž Tritia mutabilis, nekad klasificiran kao Nassarius mutabilis, predstavlja važan, ali opadajući resurs priobalnog ribolova u središnjem Jadranu, vjerojatno zbog pretjeranog izlova. Na obalnom području pokrajine Abruzzo (središnja Italija) provedena su preliminarna istraživanja o korištenju umjetnih supstrata koji pogoduju mrijestu T. mutabilis. U razdoblju od svibnja do lipnja 2015. godine, na pješčana dna udaljena oko 0,5 nautičkih milja od obale, postavljeno je pet grupa od šest piramidalnih konstrukcija izrađenih od čeličnog okvira prekrivenog plastičnom mrežom površine od \(0.5 m 2\) na dubini od 5,5 do 7,5 metara. Opažena je gustoća kapsule jajašaca T. mutabilis od \(>1 per 100 cm 2\) u dvije piramidalne skupine. Broj embrija prisutnih u svakoj kapsuli kretao se od 8 do 22 (srednji broj: 14). Na kraju istraživanja, gotovo sve kapsule imale su apeksni otvor i bile su prazne, što ukazuje na uspješno lučenje i otpuštanje larve. Ovo preliminarno istraživanje pokazuje da se prirodno taloženje jajčanih kapsula T. mutabilis može olakšati stavljanjem umjetnih supstrata na pješčana dna, te je vjerojatno da bi njihova uporaba doprinijela održavanju zaliha ove vrste.