Primijenjena geometrija volumen iskopa građevinske jame / Mirela Katić Žlepalo, Boris Uremović, Nina Pancirov.
Sažetak

Na svim studijima koje izvodi Graditeljski odjel Tehničkog veleučilišta u Zagrebu uvijek nastojimo povezati gradivo različitih kolegija kako bismo studentima pomogli usvojiti sva potrebna znanja i vještine, koje će kasnije znati na pravi način primijeniti u praksi. O tome smo već pisali u [2], [5], [6]. Ovim radom pokušat ćemo pokazati primjenu osnovnih geometrijskih pravila za rješavanje jednog čestog praktičnog problema u gradevinarstvu - izračuna volumena iskopa gradevinske jame. Takvi proračuni se rade u različitim praktičnim situacijama poput odredivanja potrebnih količina gradevinskih radova, potom za odredivanje potrebnih učinaka gradevinskih strojeva za iskop i transport materijala iz iskopa, te naposljetku za izračun i naplatu izvedenih gradevinskih radova. Znanja i vještine iz geometrije studenti usvajaju na kolegijima Nacrtna geometrija u graditeljstvu I i II (kolegiji prvog i drugog semestra Preddiplomskog stručnog studija graditeljstva), dok znanja i vještine potrebne za izradu navedenih proračuna studenti usvajaju na kolegijima Gradevinski strojevi, Organizacija gradenja I i II, Tehnologija gradenja i Organizacija gradilišta (kolegiji četvrtog, petog i šestog semestra Preddiplomskog stručnog studija graditeljstva). Navedenu povezanost znanja i vještina pokazat ćemo na jednom jednostavnom primjeru izračuna volumena iskopa građevinske jame.