Analiza uspjeha studenata i njihovi stavovi nakon primjene ERR okvira /Marijana Špoljarić, Bojan Radišić, Maja Čuletić Čondrić.
Sažetak

Aktivno učenje omogućava studentima da tijekom nastave proučavaju sadržaj koji se obrađuje i međusobno komuniciraju o njemu. U isto vrijeme profesor je taj koji osmišljava nastavni sat i sadržaj, te usmjerava studente na ostvarivanje ciljeva. Na taj način sprječava se mogućnost da sudionici nastavnog procesa budu pasivni slušatelji, a u isto vrijeme osposobljava ih se za razlčcite pristupe rješavanja problema i razvijanje kritičkog mišljenja. ERR okvir 1 za poučavanje osmišljen je kako bi se poticalo kritičko mišljenje i dubinska obrada informacija u okviru projekta Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje. Tijekom akademske godine 2015./2016. na dvije visokoobrazovne institucije u Hrvatskoj vježbe iz financijske matematike održavane su na način da se primjenjuju tehnike iz ERR okvira. Autori u ovom radu prikazuju utječe li promjena metoda rada na uspjeh studenata na završnom ispitu iz kolegija, uspjeh usporeduju s uspjehom prethodne akademske godine i iznose neke od stavova studenata o nastavnom procesu.