O dvjema metodama integriranja nekih iracionalnih funkcija /Denis Benčec, Bojan Kovačić.
Sažetak

U nastavi matematičkih predmeta na veleučilištima i samostalnim visokim školama obrađuju se i integrali iracionalnih funkcija. Neki od tih integrala mogu se odrediti i pomoću trigonometrijske i pomoću hiperbolne zamjene, pri čemu se obično preferira prva zamjena. U članku se na dvama primjerima uspoređuju navedene metode, te se iznose njihove osnovne prednosti i nedostaci.