O distribuciji prostih brojeva /Zrinka Franušić, Nikola Pavlinić.
Sažetak

Prosti brojevi su jednostavan matematicki koncept koji skriva mnoga otvorena pitanja. U radu ćemo ponoviti važna svojstva prostih brojeva i dotaknuti se nekih neriješenih problema, posebice onih vezanih uz disribuciju prostih koja nas vode čak do velike Riemannove slutnje.