Dirac, ribarenje i kongruencije /Josip Brana, Anja Corn, Marko Rudec.
Sažetak

Negativni brojevi, rad i djelo znanstvenika Diraca i teorija kongruencija zanimljivo su se isprepleli u jednostavnoj priči o ribarenju i podjeli riba za tri ribara.