Dokaz Eulerove formule u Zome sustavu /Anita Brozović, Sanja Rukavina.
Sažetak

Zome Tool modeli predstavljaju sustav koji se može koristiti u nastavi matematike za izradu matematičkih struktura i bolje uočavanje i razumijevanje njihovih svojstava. U ovom članku opisujemo primjenu Zome modela pri dokazivanju Eulerove formule za poliedre kroz prikaz radionice koja je provedena u drugom razredu srednje škole.