Kako su mjerili stari Hvarani? /Željka Zorić, Jelena Jovanović.
Sažetak

Je li moguće povezati matematiku, muzeje i arheologiju? Možemo li podučavati matematiku u muzeju? Bi li učenici bili zainteresirani za takvu vrstu podučavanja i učenja? Od idejnog rješenja preko realizacije interdisciplinarnog projekta Matematičari u muzeju, u radu se analiziraju višeslojni procesi i ciljevi muzejsko-edukativne radionice Kako su mjerili stari Hvarani?. Radionica se temelji na grčkoj metrologiji, a osmišljena je u skladu s kurikulumom nastavnog predmeta matematike za četvrti razred osnovne škole. Korelacijom i popularizacijom matematike i arheologije, u fokusu je drugačiji pristup provođenja nastave matematike, preciznije izvanučionička nastava u muzejskom okruženju, te evaluacija motivacije i reakcija učenika/sudionika muzejsko-edukativnih radionica.