Dvojina u jeziku tekstova hrvatskoglagoljičke neliturgijske književnosti XV. stoljeća : (raščlamba građe iz Petrisova zbornika od 1468. i primjera iz 'acta croatica') / Eduard Hercigonja.
Dvojina u jeziku tekstova hrvatskoglagoljičke neliturgijske književnosti XV. stoljeća   : (raščlamba građe iz Petrisova zbornika od 1468. i primjera iz 'acta croatica')  / Eduard Hercigonja.