Život Adama i Eve u Žgombićevu i Fatevićevu zborniku /Lucija Turkalj.