Glagoljski rukopisi Pašmana i Ugljana / Marinka Šimić.
Glagoljski rukopisi Pašmana i Ugljana   / Marinka Šimić.