Mali zemljovid Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca / izradio A. [Artur] Franović-Gavazzi.
Mali zemljovid Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca   / izradio A. [Artur] Franović-Gavazzi.