Prometna karta sa oznakom banovina Kraljevine Jugoslavije.
Prometna karta sa oznakom banovina Kraljevine Jugoslavije.