Hrvatska književnost : pregled hrvatskih pisaca i knjiga : sa slikama / Mate Ujević
Hrvatska književnost   : pregled hrvatskih pisaca i knjiga : sa slikama  / Mate Ujević