Velika i mala Hrvatska Enciklopedija / napisali Rudolf Herceg i Mate Ujević.
Velika i mala Hrvatska Enciklopedija / napisali Rudolf Herceg i Mate Ujević.