Dra. Vjekoslava Pokornoga Prirodopis bilinstva sa slikama : za niže razrede srednjih učiona : sa 311 slika / s njemačkog pohrvatio Ž. V.
Dra. Vjekoslava Pokornoga Prirodopis bilinstva sa slikama : za niže razrede srednjih učiona : sa 311 slika / s njemačkog pohrvatio Ž. V.