[Knjiga Viska Tomašića Dižmara baščanskog kapitula].