Anafora : časopis za znanost o književnosti = [academic literary journal] / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ružica Pšihistal.
Anafora : časopis za znanost o književnosti = [academic literary journal] / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ružica Pšihistal.