Bura / pjeva A. [Alla] Bajanova, kontraalt, čuvena pjevačica ciganskih romanca uz balalajke i zbor "Ruska lira", Beograd. Crni gusari / pjeva Katarina Mišicka uz balalajke i zbor "Ruska lira", Beograd.
Bura / pjeva A. [Alla] Bajanova, kontraalt, čuvena pjevačica ciganskih romanca uz balalajke i zbor "Ruska lira", Beograd. Crni gusari / pjeva Katarina Mišicka uz balalajke i zbor "Ruska lira", Beograd.