Daleko m'e moj Split : pjesma iz operete "Mala Florami" ; Ona o kontrade : dalmatinska pjesma / [Ivo] (Tijardović) ; pjeva: Gjuro Trbuhović uz pratnju glasovira.