Daleko m'e moj Split : pjesma iz operete "Mala Florami" ; Ona o kontrade : dalmatinska pjesma / [Ivo] (Tijardović) ; pjeva: Gjuro Trbuhović uz pratnju glasovira.
Daleko m'e moj Split   : pjesma iz operete "Mala Florami" ; Ona o kontrade : dalmatinska pjesma  / [Ivo] (Tijardović) ; pjeva: Gjuro Trbuhović uz pratnju glasovira.