Kraljević Marko i beg Kostadin. Kosovka djevojka / Niko Skurić nar. guslar iz Dalmacije, Zagreb.
Kraljević Marko i beg Kostadin. Kosovka djevojka / Niko Skurić nar. guslar iz Dalmacije, Zagreb.