Ona ga je vgrizla : šaljivi prizor / [izvode] J. [Juraj] Dević, A. [August] Cilić i M. [Marta] Radmanović. Štucavica : šlager za intimne krugove / [izvodi] J. [Juraj] Dević.
Ona ga je vgrizla : šaljivi prizor / [izvode] J. [Juraj] Dević, A. [August] Cilić i M. [Marta] Radmanović. Štucavica : šlager za intimne krugove / [izvodi] J. [Juraj] Dević.