Split ; Daleko je biser mora / [Ivo] Tijardović ; Vašek Zeman a V. Pavlásek s doprovodem orchestru. Adio Mare : Jugosláv. písen / [Vlaho] Paljetak-Volkov-[Miroslav] Šlik ; zpiva Luda Trevor s doprovodem orchestru Harry Hardena.
Split ; Daleko je biser mora   / [Ivo] Tijardović ; Vašek Zeman a V. Pavlásek s doprovodem orchestru. Adio Mare : Jugosláv. písen / [Vlaho] Paljetak-Volkov-[Miroslav] Šlik ; zpiva Luda Trevor s doprovodem orchestru Harry Hardena.