Moj doktore. Mladi kapetane / [izvode] Tamburaška kapela ; Š. Grebenar i N. Panić.
Moj doktore. Mladi kapetane / [izvode] Tamburaška kapela ; Š. Grebenar i N. Panić.