Bili su veseli dani / pjeva VI. Končak uz pratnju balalajke i zbor Ruska Lira, Beograd. Večernji zvon : ruska narodna pjesma / pjeva uz balalajke zbor Jar, Beograd.
Bili su veseli dani / pjeva VI. Končak uz pratnju balalajke i zbor Ruska Lira, Beograd. Večernji zvon : ruska narodna pjesma / pjeva uz balalajke zbor Jar, Beograd.