Brod napušta otok / Jadranka Fatur.
Brod napušta otok   / Jadranka Fatur.