Duett Marica i Nikola : iz operete Barun Trenk / [Srećko Albini] ; pjeva gosp. [gospodin] Arnošt Grund i gspdjca. [gospođica] Frieda Grosz sa pratnjom orkestra.