Gačice djevice orleanske : kuplet. Aci je sve smešno : kuplet / [izvodi] A. [Aleksandar] Binički, tenor zagreb. operete.
Gačice djevice orleanske : kuplet. Aci je sve smešno : kuplet / [izvodi] A. [Aleksandar] Binički, tenor zagreb. operete.