Glagoljski grafiti na zidnim slikama : Crkva sv. Jakova : Bačva
Glagoljski grafiti na zidnim slikama  : Crkva sv. Jakova : Bačva