Zulfo, mori Zulfo ; Čuješ seko : nar. pjesma / Sofka Nikolić uz pratnju cig. kapele Paje Nikolića.
Zulfo, mori Zulfo ; Čuješ seko : nar. pjesma / Sofka Nikolić uz pratnju cig. kapele Paje Nikolića.