Srijemica. Drmeš / [izvodi] Limena glazba, dirigent Ivo Muhvić, kapelnik muzike savske divizije u Zagrebu.
Srijemica. Drmeš / [izvodi] Limena glazba, dirigent Ivo Muhvić, kapelnik muzike savske divizije u Zagrebu.