Proljeće / [Eugen] Hildach. Kradem ti se / Dobrić ; [izvodi] tenor beogradske opere [Armin] Armidi.
Proljeće / [Eugen] Hildach. Kradem ti se / Dobrić ; [izvodi] tenor beogradske opere [Armin] Armidi.